Костинброд по пътя на успеха – филм

Get the Flash Player to see this content.

 

Заключителна пресконференция 11.09.2015

Презентация

Видео:

Get the Flash Player to see this content.

 

Презентация – Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” DIR-51011116-49-133

 

Междинна пресконференция 12.12.2013 – Презентация

 

08.05.2013

Пресконференция

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд" на стойност 97 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."

 


На 4 септември 2012г., Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизация на канализационната и водопроводната мрежи на град Костинброд. Стойността на проекта е 97,6 млн. лв.и се финансираха от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” По проект ще бъде изградена общо 44км. канализационна мрежа и 41км. водоснабдителна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството на водата, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.