Публикувано на 29.01.2015
Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от ВиК-Костинброд Ви уведомяваме, че е локализирана водопроводна авария  днес на 29.01.2015г., на ул."Александър Стамболийски“ № 9, като  същата е затворена за движение на МПС в участъка на аварията. Възможно е спиране на  водоподаването в  първи район на гр.Костинброд, и с. Драговищица до 15.00ч. Работи се с най-бързи темпове за отстраняването и.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 11.12.2014
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София разрешава планирано спиране на водата на дата 11.12.2014г. /четвъртък/ за направа на водопровода връзка в кръстовището на ул."Момина сълза" и ул."Обединена". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово, кв.Шияковци и ул."Обединена" .
Моля своевременно да бъде уведомено населението и се извиняваме за създаденото неудобство на гражданите.

 

Публикувано на 09.12.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата  на дата 09.12.2014г. /вторник/ за направа на водопровода връзка в кръстовището на ул."Момина сълза" и ул."Обединена". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово, кв.Шияковци и ул."Обединена" .
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 02.12.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 02.12.2014г. /вторник/ за направа на водопроводни връзки в кръстовищата на ул."Момина сълза" и ул."Обединена", ул."Възход" и ул."Могила", ул."Хр.Ботев" и ул."Йордан Йовков" и временна водопроводна връзка по ул."В.Чакалов" в участъка от ул."Васил Левски" до ул."Н.Вапцаров". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово, кв.Шияковци и ул."Обединена" .
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 27.11.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата  на дата 27.11.2014г. /четвъртък/ за монтаж на спирателни кранове в кръстовището на ул."Възход" и ул."Момина сълза", и кръстовището на ул."Д.Дебелянов" и ул."Хр.Смирненски". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово и ул."Обединена" .
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 25.11.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата  на дата 25.11.2014г. /вторник/ за изпълнение на временни водопроводни връзки от фирмата -изпълнител на строежа по ул."Възход" и ул."Момина сълза". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово и ул."Обединена" .
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 18.11.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата  на дата 18.11.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзки от фирмата -изпълнител на строежа по ул."Възход" и изграждане на временна водопроводна връзка по ул."Д.Дебелянов". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 20.11.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 20.11.2014г. /четвърък/ за изпълнение на водопроводни връзки от фирмата -изпълнител на строежа по ул."Детелина", изграждане на временна водопроводна връзка по ул."Д.Дебелянов"и монтиране на спирателен кран на ул."Момина сълза". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16,00ч. и ще обхване централна градска част на гр.Костинброд и прилежащите имоти на ул."Малина" и ул."Обединена" .

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 29.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 29.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзки от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Момчил Войвода", ул."Незабравка", ул."Раковска, ул."Й.Йовков", ул."Ломско шосе", ул."Иван Вазов" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч. до 17,30ч. и ще обхване прилежащите квартали на "Момчил Войвода" в участъка от ул."Обединена" и ул."Петър Берон" и централна градска част между ул."Ломско шосе" и ул."Обединена. С понижено налягане ще бъде квартала, находящ се южно от р.Белица и Индустриалната зона на града.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 24.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на  дата 24.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Й.Йовков", ул."Раковска, ул.Асен Златарев", ул."Н.Обретенов", ул.Явор" и ул."Преспа" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч. до 16,30ч. и ще обхване прилежащите квартали на горепосочените улици.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 22.04.2014
Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София разрешава планирано спиране на водата на дата 22.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Обединена" и ул."Ломско шосе" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 8,30ч до 17.00ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Обединена" от ул."Могила" до ул."Юри Гагарин" и на ул."Ломско шосе" от ул."Люляк" до ул."Ал.стамболийски".Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 16.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 17.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Обединена" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16.00ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Обединена" от ул."Могила" до ул."Юри Гагарин".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 14.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на 15.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Светлина, ",ул."Д.Дебелянов", ул."Й.Йовков", ул."Славянска", ул."Мизия" и ул."Шипка" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 16.30ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Светлина"; ул."Д.Дебелянов" – бл.3-12; ул."Й.Йовков" – от ул."Русе" до ул."Славянска"; ул."Славянска" – от ул."София" до ул."Ал.Стамболийски"; ул."Шипка" и ул."Мизия".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 09.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 10.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Иван Вазов",ул."Д.Дебелянов", ул."Отец Паисий", ул."Светлина", ул."Обединена" и ул."Шипка" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите квартали на ул."Иван Вазов", ул."Д.Дебелянов", ул."Отец Паисий" и ул. "Светлина". По ул."Обединена" водоподаването ще бъде спряно от ул."Юри Гагарин" до ул."3-ти март" и по ул."Шипка" – между ул."Янко Забунов" и ул."Люляк".

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 08.04.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на 08.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Иван Вазов", ул."Й.Йовков" и ул.Черни връх", ул."Д.Дебелянов", ул."Първи май", ул."Люлин" и ул."Н.Обретенов" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване кварталите около ул."Ив.Вазов, ул"Й.Йовков", ул."Черни връх" и ул."Д.Дебелянов", както и високата зона на I-ви район на града /над р.Блато/.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 03.04.2014
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 03.04.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Обединена" и ул."Й.Йовков" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите имоти на улица "Обединена" от ул."3-ти март" до ул."Струма" и ул."Й.Йовков" от ул."Славянска" до ул."Ломско шосе". 

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 01.04.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 01.04.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Стамболийски", ул."Славянска" и ул."Янко Забунов". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,00ч до 15,00ч. и ще обхване прилежащите имоти на улици "Стамболийски", "Славянска", и "Янко Забунов" – І-ви район на гр.Костинброд. В централната градска част – ул. „Димчо Дебелянов” от 9.00 ч .до 18.00 ч.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

 

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви че във връзка с изпълнение на проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд” , се удължава временната организация на движението на масовия градски транспорт по ул. „Йордан Йовков” до 24.00ч. на 13.04.2014г. включително. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.
Заповед РД-05-86/31.03.2014

 

 

Публикувано на 26.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 27.03.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Поп Богомил" и ул."Нарцис" . Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 17.30ч. и ще обхване прилежащите имоти на улици "Поп Богомил", "Нарцис", "Охрид", "Раковски" и "Д.Дебелянов". 

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 24.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 25.03.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул.Поп Богомил", ул.""Първи май" и ул."Люлин", ул."Обединена – между ул."Струма" и ул."Трети март". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 18.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града – над р.Блато и кварталите около ул."Обединена".
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 11.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", Ви уведомяваме ,че съгласно заповед № РД-05-67/11.03.2014г., се въвежда временна организация на движението от 12.03.2014г. – 13.00.ч. до 31.03.2014г. – 24.00ч. на МПС по ул. „Славянска”, от пресечката с ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Охрид”, и по ул. „Обединена” от кръстовището с ул. „Охрид” до пресечката с ул. „Димчо Дебелянов”.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

Заповед РД-05-67/11.03.2014г.

 

Публикувано на 21.02.2014

Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-49/21.02.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението:

 • 1.по ул. „Момчил войвода”, в участъка от ул. „Бели брези” до жп прелеза  за периода от 24.02.-09.03.2014г.
 • 2.по ул. „Момчил войвода”, в участъка от ул. „Обединена” до ул. „Петър Берон”, за периода от 02.03.-22.03.2014г.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Заповед РД-05-49/21.02.2014г. на Кмета на Община Костинброд

 

Публикувано на 19.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 20.03.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Раковска " и ул.Поп Богомил", ул."Ропотамо и ул."Ломско шосе", ул."Отец Паисий". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 18.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града – над р.Блато, Промишлената зона и кварталите около "Ломско шосе" – над р.Белица.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 17.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 18.03.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Раковска ", ул."Калоян", ул."Поп Богомил", ул."Отец Паисий", ул."Ропотамо. Водоподаването ще бъде прекъснато от 9,30ч до 18.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града, Промишлената зона и района зад линията.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 13.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата дата 13.03.2014г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска ", ул."Калоян", ул."Нарцис", ул."Иван Вазов", ул.Стара планина", ул."Първи май" и ул."Йордан Йовков". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града, кв.Шияковци и кв.Маслово, както промишлената зона и кварталите около ул."Ломско шосе" .

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 10.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 11.03.2014г. /вторник/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата – изпълнител на строежа на ул."Славянска ", ул."Цар Калоян", ул."Нарцис", ул."Раковска", ул.Стара планина", ул."Първи май" и ул."Оборище", ул."Алекс.Стамболийски" и ул."Синчец", ул."Обединена". Водоподаването ще бъде прекъснато от 10.00ч до 17.30ч. и ще обхване територията на централна градска част, I-ви район на града, кв.Шияковци и кв.Маслово.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 06.03.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 06.03.2014г. /четвъртък/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата – изпълнител на строежа на ул."Славянска" ул."Цар Калоян", ул. „Нарцис”, ул. „Стара планина”, ул. „Първи май”, ул. „Оборище”, . Водоподаването ще бъде прекъснато от 10.00ч до 17.00ч. и ще обхване територията на I-ви район на града – висока зона  и централна градска част.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 26.02.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 27.02.2014г. /четвъртък/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата – изпълнител на строежа на ул."Славянска" ул."Йордан Йовков" и ул. „Обединена”. Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на I-ви район на града и централна градска част.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 24.02.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 25.02.2014г. /вторник/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата – изпълнител на строежа на ул."Славянска", ул."Стефан Костадинов", ул."Стара планина",  и ул."Йордан Йовков". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на I-ви район на града. 

 

Публикувано на 03.02.2014

Уважаеми съграждани

Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че се удължава срока за  временна забрана на движението  до 18.02.2014г. на всички видове МПС в двете посоки по ул. „Славянска”, в участъка от пресечката на ул. „Ал.Стамболийски” до площад „Тодор Спасов”, като обходни маршрути да се използват ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Янко Забунов”
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. 

 

Публикувано на 22.01.2014

ЗАПОВЕД РД-05-19/21.01.2014

Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-19/21.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението в 1-ви район на гр.Костинброд за периода от 21.01.-11.02.2014г., във връзка със затварянето за движение на всички видове МПС по ул.”Първи май”, от пресечката със ул.”Люлин” до ресторант „Червиляка”.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Публикувано на 20.02.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 20.02.2014г. /четвъртък/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -.-изпълнител на строежа на ул."Стамболийски " и ул."Стефан костадинов", ул."Стара планина", ул."Първи май" и ул.Оборище. Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на I-ви район на града.

 

Публикувано на 18.02.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 18.02.2014г. /вторник/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Цар Калоян” и ул. „Раковска". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 15.00ч. и ще обхване територията  на Централна градска част, кв.Маслово, кв.Шияковци и Първи район – гр.Костинброд.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-13/20.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се удължава срока на прилагане и валидност на Заповед № РД-05-365/09.10.2013г., изменена със Заповед № РД-05-409/25.11.2013г. със срок до  05.02.2014г.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

14.01.2014
Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-08/14.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда  временна забрана на движението от 15.01.2014г. до 04.02.2014г. на всички видове МПС в двете посоки по ул. „Обединена”, в участъка от пресечката с  ул.„Димчо Дебелянов”   до пресечката с ул. „Йордан Йовков”. Като обходни маршрути да се използват ул. „Липа” , ул. „Цар Самуил” и ул. „Петър Берон”. Временна забрана за паркирането по ул. „Липа”, ул. „Цар Самуил” и ул.”Петър Берон”.

 

Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-08/14.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда  временна забрана на движението от 8.00ч. на 15.01.2014г. до 24.00ч на 15.01.2014г. на всички видове МПС в района на пресечката на ул. „Димчо Дебелянов” с  ул. „Обединена”. Като обходни за вход и изход от ул. „Димчо Дебелянов” да се използват ул. „Христо Смирненски”, „Христо Ботев”, и ул. „Асен Златарски”. Временна забрана за паркирането по ул. „Димчо Дебелянов” и ул. „Христо Смирненски”.

 

Публикувано на 12.02.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 13.02.2014г. /четвъртък/  за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Ал.Стамболийски и ул."Славянска", ул."Царевец" и ул."Обединена. Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 15.00ч. и ще обхване територията на І-ви район на града и ул."Обединена".

 

Публикувано на 06.02.2014

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че във връзка с подобряване налягането на водоподаването във високата зона на първи район в гр.Костинброд, днес 06.02./четвъртък/ ще се извърши аварийно превключване на магистрален водопровод на ул.”Първи май”, като за целта е възможно удължаване на срока за спиране на водоподаването в първи район на града с няколко часа.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от ВиК-Костинброд Ви уведомяваме, че e възникнала авария на уличен водопровод ф80 АЦ на улица "Стара планина", гр.Костинброд. За отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването във високата зона на І-ви район (североизточно от р.Блато) на 06.02.2014г.(четвъртък) за времето от 9,00ч. до 18,00ч. Работи се с най-бързи темпове за отстраняване на аварията.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

 

Публикувано на 03.02.2014

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че считано от 00.00 часа на 06.02.2014г. се възобновява маршрута на автомобилния и автобусния транспорт по ул.”Обединена”и ул.”Славянска”.
Възобновяват се спирките по горе цитираните улици и се закриват временните спирки  по ул.”Йордан Йовков”


Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 04.02.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска ", ул."Александър Стамболийски", ул.”Янко Забунов" и ул."Лилия". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на І-ви район на града, кварталите около "Ломско шосе" и Промишлената зона на града.


Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София Ви уведомяваме, че е локализирана авария на водопровода на ул."Славянска” и ул. „Нарцис”. За отстраняване на аварията е  спряна водата  в първи район на гр.Костинброд и Централната градска част. Работи се с най-бързи темпове за отстраняване на аварията. Очаква се водоподаването да бъде възстановено към 18.00 часа.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.


 

20.01.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши  планирано спиране на водата на дата 21.01.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска ", ул."Й.Йовков" и ул.Ломско шосе", ул.Поморие" и ул."Първи май", ул."Филип Тотю" и ул"Балван". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на І-ви район на града, кварталите около "Ломско шосе" и Промишлената зона на града, както и прилежащите имоти по ул.Славянска".
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.


Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София Ви уведомяваме, за локализирана авария на водопровода на ул."Момчил войвода” и ул. „Бели брези”. За отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването  в квартала „Зад линията". Работи се с най-бързи темпове за отстраняване на аварията.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.


 

22.01.2014
Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-19/21.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда временна организация на движението за тежки и тежкотоварни МПС над 3.5т., от 25.01.-31.01.2014г. на кръстовището на ул.”Обединена” и ул.”Йордан Йовков”.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Публикувано на 20.01.2014

Уважаеми съграждани,
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-13/20.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се удължава срока на прилагане и валидност на Заповед № РД-05-365/09.10.2013г., изменена със Заповед № РД-05-409/25.11.2013г. със срок до  05.02.2014г.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Публикувано на 14.01.2014

Уважаеми съграждани
Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че съгласно Заповед № РД-05-08/14.01.2014г. на кмета на община Костинброд  се въвежда  временна забрана на движението от 15.01.2014г. до 04.02.2014г. на всички видове МПС в двете посоки по ул. „Обединена”, в участъка от пресечката с  ул.„Димчо Дебелянов”   до пресечката с ул. „Йордан Йовков”. Като обходни маршрути да се използват ул. „Липа” , ул. „Цар Самуил” и ул. „Петър Берон”. Временна забрана за паркирането по ул. „Липа”, ул. „Цар Самуил” и ул.”Петър Берон”.

 

13.01.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 14.01.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска ", ул."Черни връх", ул.Поморие" и ул."Първи май".  Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на І-ви район на града, кварталите около "Ломско шосе" и Промишлената зона на града.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.”

 

08.01.2014
Уважаеми съграждани

„Във връзка със СМР по проект "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ-гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд " , Ви уведомяваме, че се въвежда  временна забрана на движението от 08.01.2014г. до 31.01.2014г. на всички видове МПС в двете посоки по ул. „Славянска”, в участъка от пресечката на ул. „Ал.Стамболийски” до площад „Тодор Спасов”, като обходни маршрути да се използват ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Янко Забунов”Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 

07.01.2014
Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и получено съобщение  от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София Ви уведомяваме, че ще се извърши планирано спиране на водата на дата 07.01.2014г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Филип Тотю", ул."Стамболийски" и ул."Крайбрежна". Водоподаването ще бъде прекъснато от 10.00ч до 14.00ч. и ще обхване кварталите в І-ви район на гр.Костинброд между ул."Филип Тотю", ул."Стамболийски" и ул."Крайбрежна"
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

16.12.2013
Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на проект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-София ще се извърши планирано спиране на водата на дата 17.12.2013г. /вторник/ за изпълнение на водопроводни връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска " и ул."Поп Богомил", ул."Славянска" и ул."Нарцис", ул."Ломско шосе" и ул."Ал.Стамболийски", ул."Герена" и ул."Ал.Стамболийски". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово, кв.Шияковци и І-ви район на гр.Костинброд, както и промишлената зона на града.

 

13.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани, Във връзка с получено съобщение от ВиК-Костинброд Ви уведомяваме, че
при изпълнение на проект: "Интегреран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", е локализирана водопроводна авария около 16.00 ч. днес на 13.12.2013г., на ул."Китка". Спряно е водоподаването в първи район на гр.Костинброд, промишлената зона и на квартала находящ се от двете страни на бул.”Ломско шосе”, на изхода за гр.София. Работи се с най-бързи темпове за отстраняването и. 

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

12.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от ВиК-Костинброд Ви уведомяваме, че
към 17.00 часа на 12.12.2013г. е локализирана авария на кръстовището на бул."Ломско шосе" и ул. „Йордан Йовков” на главен водопровод. За отстраняване на аварията ще бъде спряна водата  в първи район на гр.Костинброд, промишлената зона, и квартала  находящ се от двете страни на бул.”Ломско шосе”, на изхода за гр.София. Работи се с най-бързи темпове за отстраняване на аварията.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

11.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,
Във връзка с изпълнение на проект: "Интегреран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд" и получено уведомление от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София ще бъде извършено планирано спиране на водата на дата 12.12.2013г. /четвъртък/ за изпълнение на водопроводна връзка от фирмата -изпълнител на строежа на ул."Славянска " и ул."Поп Богомил". Водоподаването ще бъде прекъснато от 9.00ч до 18.00ч. и ще обхване територията на централна градска част на гр.Костинброд, кв.Маслово, кв.Шияковци и квартала зад линията.

Уважаеми съграждани,
Във връзка с получено съобщение  от ВиК-Костинброд Ви уведомяваме, че
при  изпълнение на проект: "Интегреран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията по тях за гр.Костинброд", е възникнала водопроводна авария на 11.12.2013г. на ул."Ломско шосе" на главен водопровод ф160 АЦ. За отстраняване на аварията ще бъде спряна водата от 16,00ч до 19,00ч в първи район на гр.Костинброд и промишлената зона. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

Публикувано на 09.12.2013

 

09.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,
ВиК- Костинброд Ви уведомява, че във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” – е възможно спиране на  водоподаването на 10.12.2013г./ вторник / , от 09.00 ч. до 18.00 ч. , в Централна градска част и Първи район на града.

Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

08.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

До гражданите на гр.Костинброд, община Костинброд
поради авария на връзка на интернитов водопровод на кръстовището на ул."Обединена" и ул."Петко Енев" – първата пряка вдясно в посока от кръстовище "Букет" към гара Костинброд – инцидентно и аварийно бе спряно водоподаването към цeнтралната част на гр.Костинброд, 2-ри район – кварталите "Шияковци" и "Маслово" за периода от 7.00 до 12.00ч.

Поради извънредните дейности предприети от ВиК и фирмата изпълнител за бързото отстраняване на аварията и нейното локализиране до определени квартали на града не бе възможно да бъде подадена по-ранна и своевременна информация, за което се извиняваме.

 

04.12.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,
ВиК- Костинброд Ви уведомява, че  при  изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” – e възникнала авария на магистрален водопровод ф 150 етернит.

Същата е локализирана около 8.30 ч. на 4.12.2013г. и е отстранена в 13.30ч. Засегнати са Първи район на града, Централната градска част и кварталите находящи се от двете страни на бул.”Ломско шосе” от кръговото в  посока гр.София. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

03.12.2013
Съобщение – Воден цикъл
19.00ч.

Поради некоректно подадена информация във връзка с часа, в който ще бъде подновено водоподаването, се извиняваме за крайно фиксирания час 19.00. Уведомяваме гражданите на град Костинброд, че ремонтно-възстановителните дейности на кръстовището – ул."Йордан Йовков" и Ломско шосе продължават към момента и нормалното водоподаване в града ще бъде възстановено около 22.30ч.

Уважаеми съграждани,

ВиК – Костинброд Ви уведомява, че поради срещнати трудности при  изпълнението на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” –  спирането на  водоподаването на 03.12.2013г./ вторник / , ще бъде удължено до 19.00 ч.  Моля да ни извините за причиненото неудобство.

 

02.12.2013
Съобщение – Воден цикъл
Уважаеми съграждани,

ВиК- Костинброд Ви уведомява, че във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” – е възможно спиране на  водоподаването на 03.12.2013г./ вторник / , от 09.00 ч. до 17.00 ч. , в целия град. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

27.11.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,

ВиК- Костинброд Ви уведомява, че във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” – е възможно спиране на  водоподаването на 28.11.2013г./ четвъртък / , от 09.00 ч. до 13.00 ч. , в Първи район на града. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

28.11.2013

 

27.11.2013
Съобщение – Воден цикъл

 

28.11.2013

04.11.2013
Уважаеми съграждани
Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че ще бъде спряна водата на 05.11.2013 г. от 9.00 до 18.30 ч. по ул. „Ц. Самуил“, по ул. „Незабравка“, ул. Обединена и ул.Лилия , район Могила и район Първи както и в района на жп гарата и зад жп линията. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

 

01.11.2013

Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че ще бъде спряна водата на 01.11.2013 г. от 18.00 до 24.00 ч. по ул. „Ц. Самуил“ “, както и в района на жп гарата,зад жп линията и в района между ул. Обединена и Ж.П. линията

 

01.11.2013/19.15
Извиняваме се за причиненото неудобство, в момента се работи по отстраняването на аварията и до един час в съответните части на града ще бъде възстановено водоподаването.

 

31.10.2013

Уважаеми съграждани
Във връзка с извършване СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ – преминаване под съществуващ водопровод на кръговото кръстовище, на бул."Ломско шосе" Ви уведомяваме, че ще бъде спряно водоподаването в целия град на 31.10.2013г. и 01.11.2013г. за периода от 9.30ч.- до 17.00ч. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране.

 

 

29.10.2013
Съобщение – Воден цикъл
Уважаеми съграждани
Във връзка с извършване СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ – преминаване под съществуващ водопровод на кръговото кръстовище, на бул."Ломско шосе" Ви уведомяваме, че ще бъде спряно водоподаването в целия град на 30.10.2013г. за периода от 9.30ч.- до 17.00ч. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране.

 

28.10.2013
Съобщение – Воден цикъл
Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че днес 28.10.2013 г.  в района на жп гарата и зад жп линията водата е спряна поради авария, която ще бъде отстранена в рамките на 2 часа, считано от 9.30 ч.

 

25.10.2013
Съобщение – Воден цикъл
Във връзка с авария на водопроводната мрежа на кръстовището – ул."Момчил войвода" и "Бели брези", зад жп линията и няколко аварии на сградни отклонения в района на животинския пазар, се налага извънредно спиране на водоподаването в гр.Костинброд за периода от 17.00 до 20.00ч. Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

25.10.2013
Съобщение – Воден цикъл
Поради авария на Вик на ул."Еделвайс" временно се спира водоподаването по ул."Обединена" и квартала зад жп линията в периода от 10.00 да 14.00ч. Аварията по водопровода се отстранява от служители на дружеството.Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

24.10.2013
Съобщение – Воден цикъл

Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че ще бъде спряна водата на 24.10.2013 г.(четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч. по ул. „Обединена“ от ул. „Охрид“ до ул. „Средна гора“, както и в района на жп гарата и зад жп линията.

 

23.10.2013
Съобщения – Воден цикъл
Във връзка с предстоящите СМР-та – изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежи на ул. Юрий Гагарин , се налага спиране на водата в гр. Костинброд, район Могила на 23.10.2013г. сряда от 10:30 до 14:30 часа.

 

 

 

Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че ще бъде спряна водата на 24.10.2013 г.(четвъртък) от 9.00 до 17.00 ч. по ул. „Обединена“ от ул. „Охрид“ до ул. „Средна гора“, както и в района на жп гарата и зад жп линията.

 

 

18.10.2013
Съобщение – Воден цикъл

 

17.10.2013
Съобщение – Воден цикъл

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” за „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд” – Етап ІІ ви уведомяваме, че ще бъде спряна водата на 17.10.2013 г. от 9.00 до 17.00 ч. по ул. „Обединена“ от ул. „Охрид“ до ул. „Средна гора“, както и в района на жп гарата и зад жп линията и на бул. „Ломско шосе“ в участъка от кръговото до р. Белица и квартала южно от р.Белица.

 

16.10.2013
Съобщение – Воден цикъл


 

14.10.2013
Съобщение – Воден цикъл

  

 

09.10.2013

 

09.10.2013
График "Воден цикъл"

 

07.10.2013

 

07.10.2013
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ПРЕДСТОЯЩО СПИРАНЕ НА ВОДАТА

 

04.10.2013
График на строителните дейности по проект "Воден цикъл" за периода 02 – 08.10.2013 г.

 

03.10.2013
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Участъци на СМР по проект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на В и К мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд” Етап II «Доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд» през седмицата 02.10-08.10.2013г.

Основните участъци, на които ще се извършва СМР от 02.10.- 08.10.2013г. са:

ул.Тодор Спасов – ул. Лилия – ул.Плиска

ул.Шипка – ул.Мизия – ул.12-ти април

ул.Синчец – ул.Обединена – ул.Средна гора

ул.Райна Княгиня – ул.Ропотамо – ул.Филип Тотю

ул.Георги Бенковски -ул.Ал. Стамболийски

ул.Острова -бул.Ломско шосе

ул.Крайбрежна – ул. Малина – удълбочаване на р.Белица

– ул. Г.М.Димитров – удълбочаване на р.Блато

ул.Славянска


Уважаеми съграждани
Поради настъпила авария по водопроводната мрежа, ще бъде спряно
водоподаването в първи и втори район на гр.Костинброд от 13.30 до 18 часа.
Извиняваме се за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането.

 

30.09.2013
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – СПИРАНЕ НА ВОДАТА

 

25.09.2013
Съобщения – Воден цикъл

 

24.09.2013
СЪОБЩЕНИЕ –  ВОДЕН ЦИКЪЛ
Във връзка с предстоящите СМР-та – изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежи на ул.Шейново и ул. Синчец , се налага спиране на водата в гр. Костинброд на 24.09.2013г. от 08:30 до 17.00ч.

 

19.09.2013
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с предстоящите СМР-та – изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежи на ул.Плиска, се налага спиране на водата в гр. Костинброд, район Първи на 20.09.2013г. петък от 08:30 до 11:00 часа

 

18.09.2013
СЪОБЩЕНИЕ – ГРАФИК ВОДЕН ЦИКЪЛ

График на строителните дейности по проект "Воден цикъл" за периода 18 – 24.09.2013 г.

 

04.09.2013
СЪОБЩЕНИЕ – ГРАФИК ВОДЕН ЦИКЪЛ

 

16.08.2013
СЪОБЩЕНИЕ – ГРАФИК ВОДЕН ЦИКЪЛ

 

09.08.2013
СЪОБЩЕНИЕ – ГРАФИК ВОДЕН ЦИКЪЛ

 

06.08.2013
Съобщения – Воден цикъл
Във връзка с поставянето на спирателни кранове по проект "Воден цикъл" днес, 06.08.2013 г., ще бъде спряна водата на запад от ул. "Ломско шосе". Водоснабдяването ще бъде възстановено в 15 ч.

Предварително се извиняваме на всички граждани за неудобствата, които ще възникнат по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашето разбиране.


Поради възникнала авария при поставянето на спирателните кранове по проект "Воден цикъл", водата ще бъде спряна до 20 часа тази вечер на изток и запад от ул. "Ломско шосе".

Предварително се извиняваме на всички граждани за неудобствата, които ще възникнат по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашето разбиране.

 

02.08.2013
Съобщения – Воден цикъл


 

30.07.2013
Строителните работи по проект "Воден цикъл" ще започнат днес, на 30.07.2013 г., едновременно на следните места:
1. В участъка кръгово движение – ул. „Ломско шосе“ – ул. „Спартак“ – река Белица.
2. В участъка по ул. „Ломско шосе“, ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Русе“.
3. В участъка по ул. „Поморие“ и ул. „Люлин“.
4. В участъка на ул. „Гео Милев“ и ул. „Витоша“ (железопътен мост).
5. В участъка на ул. „Витоша“ и ул. „Острова“ (пасарелката).
6. На площадката на завод „Нива“.
Ще бъде създадена временна организация на движението.
Предварително се извиняваме на всички граждани за неудобствата, които ще възникнат по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашето разбиране.

 

30.07.2013
„Воден цикъл“ – планирано спиране на водата

Във връзка със старта на строителните дейности по проект „Воден цикъл“ на 01.08.2013 г. се планира кратко спиране на водата, тъй като е необходимо да се поставят спирателни кранове по водопроводната мрежа. Благодарение на тези кранове ще може да се спира водата само на участъците, в които се работи, без да се прекъсва водоснабдяването в целия град. Водата ще спре за около 4 часа в различните части на града в часовия диапазон между 10:00 и 17:00 ч. Крановете ще се монтират на следните места:

 • Кръстовището на ул. „Славянска“ и бул. „Ломско шосе“
 • Кръстовището на ул. „Янко Забунов“ и бул. „Ломско шосе“
 • Кръстовището на ул. „Иван Вазов“ и бул. „Ломско шосе“
 • Кръстовището на ул. „Нарцис“ и ул. „Охрид“
 • Кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Обединена“
 • Кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Детелина“

Предварително се извиняваме на всички граждани за неудобствата, които ще възникнат по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашето разбиране.

 

29.07.2013
Информационен бюлетин за проект "Воден цикъл" – брой 1

 

26.07.2013
Стартират строителните дейности по проект „Воден цикъл“

На 29.07.2013 г. ще бъде подписан Акт образец 2А, съгласно Наредба № 3 на Закона за устройство на територията за Откриване на строителната площадка за обект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд“.

Строителните работи ще започнат на 30.07.2013 г. едновременно на следните места:

 1. В участъка кръгово движение – ул. „Ломско шосе“ – ул. „Спартак“ – река Белица.

 2. В участъка по ул. „Ломско шосе“, ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Русе“.

 3. В участъка по ул. „Поморие“ и ул. „Люлин“.

 4. В участъка на ул. „Гео Милев“ и ул. „Витоша“ (железопътен мост).

 5. В участъка на ул. „Витоша“ и ул. „Острова“ (пасарелката).

 6. На площадката на завод „Нива“.

Ще бъде създадена временна организация на движението.

Предварително се извиняваме на всички граждани за неудобствата, които ще възникнат по време на изпълнението на проекта. Разчитаме на Вашето разбиране.

 

26.07.2013
Стартират строителните дейности по проект „Воден цикъл“

Със старта на строителните дейности по изпълнението на проекта „Воден цикъл“ се отваря и приемна, в която гражданите ще могат да задават своите въпроси, да се информират и да дават обратна връзка относно проекта. Приемната ще работи в понеделник и сряда от 16 до 18 часа в офиса на „Водния цикъл“ в НЧ „Иван Вазов“.

Може да задавате своите въпроси и по електронен път на имейл: psov.kostinbrod@abv.bg.

 

19.07.2013
Важно съобщение

Проектът „Воден цикъл” вече започна с почистването на речните корита от храсти и растителност на реките Белица и Блато. Фирмата, която се занимава с почистването„Алверс комерс ” ООД, търси да наеме общи работници от района. За повече информация: 0888 538 819.

 

 

18.06.2013
Обмяна на опит на община Костинброд с община Бяла Слатина по проект „Воден цикъл”

На 14.06.2013 г. бе организирано посещение в община Бяла Слатина във връзка с обмяна на опит по проект „Воден цикъл”.

На визитата присъстваха: представители от звено за изпълнение на проекта – гр. Костинброд, представители от звено „Обществен контрол” – гр. Костинброд, кметът на община Костинброд – Милен Димитров, заместник-кметовете на община Костинброд – Трайко Младенов и Димитър Петров, представители на пожарната, полицията, училищата, детските градини, общинския съвет – гр. Костинброд, звено за изпълнение на проекта – гр. Бяла Слатина, кметът на община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, представители на община Бяла Слатина и представители от външно-техническата помощ, отговаряща за изпълнението на проекта за гр. Костинброд.

В началото на срещата бе изнесена презентация от ръководителя на проекта за Бяла Слатина – Христофор Кьосовски, който подробно разказа за подготовката, етапите и старта на самия проект. В гр. Бяла Слатина строителната дейност е започнала на 21.04.2013 г., представена от 8 работни групи, разпределени по следния начин: 4 работят по водопровода и 4 работят по канализацията.

 

Проектът в Бяла Слатина е сходен с този на Костинброд, като и в двата се предвиждат доизграждане и модернизиране на водопроводната и канализационни мрежи, както и изграждане на пречиствателна станция.

След подробното представяне на „Водния цикъл” за гр. Бяла Слатина, визитата продължи с обиколка по работните обекти, където всички имаха възможността да се запознаят отблизо с реализацията на проекта.

 

Мнения на гражданите от гр. Бяла Слатина относно изпълнението на проекта „Воден цикъл”

„Като цяло ситуацията е търпима, няма кой знае колко неудобства, свързани със строителството.”

„Имаме режим на водата, но не поради новото изграждане, а поради аварии на старата канализация в града, така че това не е проблем за нас. Има вода достатъчно, за да си вършиш нормално нещата и да живееш добре. Просто понякога се налага да съобразиш графика си с този на обявения режим.”

„Всичко става поетапно. От общината ни информират постоянно какво предстои – коя улицата ще се затвори, кога няма да има вода, какъв ще е обходният маршрут. Когато знаем тези неща, просто се нагаждаме по тях.”

„Засега работят само през деня. Шумно е, но се свиква. През нощта не се работи и е тихо. Много бързо работят.”

„Аз съм търговец и имам затруднения с доставките на магазина всеки ден, но се справяме, оставен ни е обходен маршрут за връзка с доставчиците, просто е малко по-дълъг и бавен процесът. Иначе, заради затруднения достъп до магазина, местните клиенти понамаляха, но пък работниците пазаруват от нас и това ни носи приходи.”

„Държа това кафене от няколко години и клиентелата е една и съща. Откакто работят по водопровода и канализацията има повече клиенти. Работниците са много, хранят се, нощуват, пазаруват тук и това оживи доста града. За нас – собствениците на заведения и магазини, този проект носи както затруднения, така и повече работа, и по-голям оборот.”

„Аз живея в блок и цялата улица беше разкопана. Работят доста бързо и сега едната част от улицата е зарита, само насипана, още не са възстановили асфалта. Надяваме се, че ще я възстановят цялата, защото нашата улица си беше нова. По-трудно стигаме до вкъщи, малко повече обикаляме. Имаме и режим на водата – с това се свиква, но понякога спира изневиделица, поради аварии на стария водопровод и това е неприятно. Ама нали е за добро, ще го изтърпим. Дано си изпълнят проекта както трябва, само това ни притеснява.”

„През нашата къща мина каквото трябваше да се ремонтира. Даже ни свързаха вече, насипаха разкопаното по улицата и до входа на къщата. Обещаха ни да си го възстановят така, както си беше. Сега чакаме да свършат строителните дейности по цялата улица, за да ни я оправят. Дано стане по-бързо.”

„Не ми харесва, че няма вода, че копаят, шуми и е кално, когато вали, но пък ние никога не сме имали нормална ВиК в града, така че ще търпим, щом това ще се оправи. То в нормалните държави тези проблеми са решени отдавна, ама при нас нещата са по-бавни. Щом са взели пари да го оправят – по-добре сега, отколкото никога, защото после одкъде пари за нова канализация”

„При всички случаи не е най-приятното нещо, което се е случвало в града, но нямаме избор. Много вярваме, че ще е за добро. То като се замисля неудобствата си ги има, но и като правиш ремонт вкъщи, пак ти е неудобно и всичко ти е с краката нагоре, ама търпиш, защото после ти е чисто, хубаво и ново.”

 

14.09.2012
Проект за воден цикъл на гр.Костинброд – мултимедийна презентация (flash video)

 

08.05.2013
Официална церемония

Официална церемония „Първа копка" за откриване строителството на обект за изпълнение на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд" на стойност 97 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."

  

  

  

  

  

08.05.2013
Пресконференция "Воден цикъл"

„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд" на стойност 97 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г."

    

  

  

  

30.04.2013